DinNettButikk

| Forex Valutakurser | Gå til til: Innhold | Site navigering | Site Informasjon |
DigitalStart | MultiFinansIT | MoteNorge | DinSpillSide | DinITside | DigitalLogistikk | DinJusSide | DinNettavis | DinTvSide | DinMediaSide |

1.7 mål tomt til salgs på Granås sentralt i Askim. Prisantydning 1.1 million kroner.

Tomt - gårds nummer 53 bruks nummer 570 i Balders vei her vist på Google Maps over Balders vei er til salgs i Askim. Tomten er skrånende og må fylles ut med masse om det skal bli en flat tomt. I følge samtale med oppmålingsmann fra Askim kommune, vil det ikke by på store problemer å fylle opp tomten med masse. Uplanert vil det kunne settes en stor enebolig på tomten. Østfoldhus bygger rekkehus inntil grensen av tomten. Med en tilsvarende arealutnyttelse som den Østfoldhus benytter, vil det være plass til ca 6 rekkehus om tomten er planert. Østfoldhus selger sine rekkehus med en gjennomsnittspris på kroner 4 millioner, tilsammen 24 millioner om man får byggetillatelse for 6 rekkehus på planert tomt.

Her starter du for å finne reguleringsplaner for Askim kommune. Mer presist velger du plan kart her. Du velger først karttype plan og zoomer inn på aktuelt område. Deretter skriver du inn 53/570 i søkeboksen over kartet. Du må være riktig zoomet inn for å finne 2 treff på eiendom. Det første treffet viser et stort nesten kvadratisk område på 1.7 mål inne i et det grønne området. Dermed er tomten regulert til friområde i 2014. For å få byggetillatelse må man dermed søke om privat reguleringsplan. Østfoldhus var interessert i å kjøpe tomten, men syntes for fire år siden at prisforlangende på en million var litt mye.

Til sammenligning averterer DnB eiendom i september 2014 en tomt på 4 852 m² til 9 500 000,- i Trøgstadveien 17. Den tomten ble i følge annonsen på Finn nylig omregulert til boligformål. Regulert til boligfromå burde dermed tomten ha en verdi på minst 2 millioner kroner.

Østfoldhus mente det ikke ville være vanskelig å få byggetillatelse via privat reguleringsplan. Det er en tomt på 1.7 mål i en by med økt press på arealene. Kom gjerne med bud, nå som du kjenner grunnbokens innhold (uten heftelser) samt reguleringspanen for tomten. Får du byggetillatelse, vil du som nevnt kunne bygge en stor enebolig eller flere rekkehus.

Tomten ligger i et svært rolig og barnevennlig strøk. Askim er et pressområde med bystatus, pendleavstand til Oslo og bare noen få mil fra svenskegrensen. Presset på arealene i området er økende. Tomten ligger i gangavstand fra Askim sentrum, med kjøpesentre, moderne idrettshall og et stort badeland.

Salgsvilkår: Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse.

Oppgjør

Kjøpesum, samt omkostninger, skal være inne på selgers konto innen overtagelse.

Kontakt på tlf 908 56 319. Kun seriøse henvendelser.

DinNettButikk, Norges internasjonale tilknyttede elektroniske markedsplass.

Hva menes med en tilknyttet markedsplass ("affiliated market place")? Ved at det engelske uttrykket er skrevet i parentes, har vi kan hende allerede besvart spørsmålet. En tilknyttet eller "affiliated" produsent eller leverandør, er en leverandør vi sponer via et tilknyttet nettverk som for eksempel Google AdSense og andre slike nettverk. Ved at vi sponser firmaet via et nettverk som for eksempel Google AdSense, garanterer det til en viss grad at lenkene og bannerne du klikker på bringer deg til et seriøst firma. Firmaet er med andre ord sjekket av Google sitt AdSense nettverk eller andre tilsvarende nettverk.

Du "handler med andre ord indirekte" på denne elektroniske markedsplassen (eMarkedsplassen) ved å klikke på en lenke eller et banner. Går du inn direkte på siden, uten via en norsk side som dette, får det utenlandske firmaet gratis reklame. Merk at ikke alle firmaer sender varer til andre land enn USA / England. Vi reklamerer for slike firmaer av to grunner:

  • En norsk importør kan ha en agent i utlandet og / eller
  • firmaet kan komme til å eksportere til Norge
  • .
Sjekk dette før du handler. Vi benytter kun bedrifter som er godkjent av leverandører ("afilliate providers") eller firmaer som vi har tillit til. Vi har selv handlet, i USA og andre land via internet og aldri opplevd problemer. Ved hjelp av daglige Forex Valutakurser, kan du fort regne om utenlandske priser til norske og sammenligne.

Ønsker du å markedsføre ditt merkenoen av våre sider eller internasjonalt på MultiFinanceIT? Noe for norsk oppdrettsnæring eller andre norske firmaer som selger sine vare globalt?

Desverre er det slik at det ikke alltid er innholdet på siden som er avgjørende for hvor mange kunder du får. Naturlig nok, er det en nær sammnheng mellom antall treff på en side og salg av digitale eller fysiske varer via siden. Du kan ha verdens beste produkter / løsninger, men markedet får ikke vite om dem. Der er også nok av dem som ønsker at du ikke lykkes med ditt nettsted. Utestegning er et sentralt felt i øonomisk teori. Denne digitale markedsplassen inngår i et MiniNettverk der de fleste sitene eies av MultiFinansIT som har vært på nettet siden 2004.

Det er også lett å stenge ute ROBoter om man ønsker det. GoogelBOT kan legge sin elsk på og sitt hat til enkelte sider. Foreløpig har vi ikke stengt ute noen boter da de inntil det motsatte er bevist, er våre venner. Dette dreier seg om noe langt mer enn et kurs i søkealgoritmer og datastrukturer ved NTH eller et annet undervisningssted. Er du en stresset sjef, har du kan hende delegert for lite til dine venner robotene, lenkene og metataggene på internet. Dette er toppen av isfjellet. Som alltid, penger snakker. Det går også an å kjøpe seg plass som ikke går på innhold. Ofte er det en korrelasjon mellom innhold og kjøpekraft, men ikke alltid.

Nyheter om markedsføring på nettet finner du på denne og nederst på denne siden. Det kan lønne seg om du er en konkurrent av oss, eller er en som vil markedsføre dine produkter / løsninger på våre sider, å følge med på disse nyhetssidene som oppdateres fortløpende. Der kan du få mange tips som det fort kan lønne seg å følge. De er profesjonelle på markedsføring.

Den digitale revolusjonen, den digitale telerevolusjonen er over oss. Det sies at fremtiden er trådløs kommunikasjon via nettverk og mobile media. Videomobiltelefonen er et faktum. Bilde over IP og videomeldinger via mobiltelefoner er det heteste. Man kan også ta ned direktesendte Tv-signaler til mobiltelefonen. Direktesendte Tv meldinger via internett har lenge vært mulig. Man kan laste ned bilder og film direkte til mobiltelefonen. Digital markedsføring, digitale varer og digitale tjenester revolusjonerer den tradisjonelle måten å handle på. En stor del av trafikken på nettet drives i dag av kjøp og salg. Etterspørsel etter varer bestemt av produksjonssted er ikke lenger så viktig som tidligere. I det globale marked er tilgangen til vare og tjenester et par museklikk unna. Denne filosifien er med og driver denne markedsplassen.

Hva skjer når en uimotståelig kraft møter en urokkelig mur?

Den uimotståelige kraften er konkurransen på den digitale markedsplasser verden over. Digital underholdning, digitale forretningsprosesser, digital kommunikasjon, digital informasjon, digitale data, digital logistikk om du vil. Vil man bli et nytt Albania, prøver man å stoppe denne kraften. I motsatt fall vil kraften hamre muren i stykker. Mennesker vil erstattes med roboter der det er mulig og det er mange flere steder enn du aner. Virtuelle kundebehandlere er allerede et faktum. De kan i teorien betjene et uendelig antall kunder. Serverkapasitet og kommunikasjonskanaler blir flaskehalsene. En mange til en relasjon vil erstatte en til mange relasjoner. Og den virtuelle kundebehandleren trenes ved hjelp av kunstig intelligens til å oppføre seg og lære som et menneske. Spør en med doktorgrad i AI og Nevrale Nett fra NTNU om hva slike roboter i kombinasjon med store databaser vil være i stand til å gjøre. Vi befinner oss på krypestadiet. Vil du være med så heng på, eller gjem deg bak muren eller grav deg ned. Hvem har uttrykt dette vakrere enn poeten og filosofen Kahlil Gibran (1883 - 1931) født i Libanon i sitt dikt "Om barn" oversatt til en rekke språk, deriblant norsk?

Og en kvinne som holdt et barn mot brystet, sa, snakk til oss om barn. Og han sa:Dine barn er ikke dine barn.
De er sønner og døtre av Livets lengten etter seg selv.
De kommer gjennom deg, men ikke fra deg.
Og selv om de er sammen med deg, tilhører de deg ikke.


Du kan gi dem din kjærlighet, men ikke dine tanker.
For de har sine egne tanker.
Du kan huse deres kropper, men ikke deres sjel.
For deres sjel bor i morgendagens hus, som du ikke kan besøke, 
selv ikke i dine drømmer. 

Du kan streve etter å bli lik dem, men forsøk ikke å få dem lik deg.
For livet går ikke bakover, ei heller dveler det ved gårdsdagen.

Du er buen som barna dine blir skutt ut fra som levende piler.
Bueskytteren ser målet på evighetens sti, og Han bøyer deg med 
sin kraft slik at Hans piler kan fly langt og fort.

Vær glad over å bøyes i bueskytterens hånd.
For slik Han elsker pilene som flyr,
elsker Han også en sikker bue.


De begynner med mer og mer avanserte spill og ser muligheter du bare vil ane konturene av når de forteller. De er morgendagens sjefer. Dette er ikke "Wall Street", men "Main Street". Du kan gjerne argumentere, utrede og gjøre som fanden, er han i tvil, setter han ned en komite eller et utvalg. I mens fortsetter den digitale revolusjonen. Du kan om ikke mange år oppleve å bli lært opp av en robot. Med elektronisk hastighet vil en robot surfe nettet for nyheter og publisere dem sortert etter ett eller annet kriterium på din side. Det gjøres i dag. Prissammenligning, konkurrentanalyser, konkurrentovervåkning, "you name it." Ikke før er din side på nettet så kan den være logget. I løpet av sekunder er hele koden stjålet uten at du merker det. Straks du gjør en endring ser din konkurrent det. Spam via email, er det noe problem? Det går mye raskere å ha sin egen WeBLOG. Der kan du skille mellom to grupper. De som logger inn med fullt navn og (eventuelt kundenummer) får legge inn uredigerte innlegg. De andre legges i en "pool" som redigeres før de logges. Eksterne WeBlogger som, salgs-, relasjons- og brandingblogger og interne kunnskaps-, samarbeids- og kulturblogger kan effektivisere driften i et selskap. Ved hjelp av RSS- og Atomlesere, kan du overvåke slike Blogger som du overvåker nyheter. Email går for sent og tar for mye ressurser.

Konkurransen er hard og øker i intensitet. Bare de mest effektive vil overleve og dette vil forbrukeren tjene på. Monopol eller monopolistisk konkurranse er forbrukerforakt. Fritt konsumvalg har alltid vært en forutsetning for mange skrivebordsmodeller i økonomi. Samtlige aktører i markedet er fullt informert. Tilpasningen til ny informasjon skjer momentant. Vi nærmer oss. De markeder som er kommet nærmest denne idealiserte modellen, er valutamarkedene. Det er gigantens marked. I den klassiske frikonkurransemodellen er konkurransen så intens at renprofritten drives mot null.

"Although online shopping has exploded (recent statistics shows that 2003 should see over $3.2 trillion in Internet sales worldwide from the nearly 75% of Internet users who have shopped on the Net), less than one-half of e-commerce operations make a profit on a one-item product order.)"
Kilde: Janice Reynolds (2004): "The Complete E-commerce Book" cmpBooks

Selv om omsetningen i 2004 antagelig lå over 30 billioner kroner, er konkurransen beinhard og ikke alle tjener penger. Dersom vi antar at omsetningen konservativt anslått øker med 20 prosent i året, vil den være 10 doblet innen 15 år. Tre hundre tusen milliarder - 300 000 000 000 000 - kroner er et ufattelig tall. Det anslås at ca 40 %, eller 120 billioner av denne omsetningen vil gå gjennom affiliates eller referanser. Amerikanerne har forstått det, men noen nordmenn har sovet i timen og sover fortsatt godt. Noen gir over 50 % i det vi på godt norsk kaller tipsprovisjon. Det er to grunner til dette:

  • Direkte økt salg via affiliaten.
  • Indirekte økt salg om man legger en lenke på affiliatens side.

Internet dreier ser om innhold og lenker mellom dette innholdet. Robotene til søkemotorene følger disse lenken. Dersom mange lenker peker til en side, er dette det samme som at denne siden får mange stemmer og den trekkes oppover i søkemotorenes indekserte databaser. Av den grunn kan det være en fordel å supplere affiliate programmer via leverandører med direkte avtale med sine affiliates. Det gir en direkte lenke mellom de to nettstedene og dermed økt treff på siden. Det er det det dreier seg om. Der er også en egen ehandelsside på den internasjonale delen av domenet.

Dette stiller også økte krav til sikkerhet, båndbredde, kapasitet og stabilitet. Tenk deg følgende scenario. Du driver en global nettbutikk med millioner av kunder og så bryter serveren sammen. Det kan bety milliontap og kunder som skifter leverandør. William Shakespeare sa:

Min troskap er som fasongen på min hatt, den skifter med årstidene.

I et nøtteskall beskriver det nettkunden. Et annet scenario kan være enda mer skremmende. Du leverer digitale varer, for eksempel ebøker. Kunden har betalt og så bryter serveren sammen. Noe lignende kan skje med digitale tjenester som undervisning og rådgivning. Du sitter i et digitalt konferanserom eller et digitalt klasserom og så bryter systemet sammen av ulike årsaker.

Du finner mer om digital sikkerhet og digital markedsføring på den globale delen av disse domenene.